Text Size

Πρόγραμμα καν. (ΕΚ) 867/2008

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η ΕΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» με έτος ιδρύσεως 1928 και έδρα τα Λεχαινά Ηλείας. Η Ένωση έχει περιφέρεια την Γεωγραφική περιοχή η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια των τέως Δήμων Μυρτουντίων και Βουπρασίων τα οποία συμπίπτουν με το βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Ηλείας.

Η Ένωση έχει ήδη αναγνωρισθεί ως Οργάνωση Παραγωγών κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ένωση είναι λειτουργεί ως Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου με συμμετοχή των Συν/σμων μελών της αλλά και μεμονωμένων ελαιοκαλλιεργητών.

Η Ένωση έχει περίπου 5.000 φυσικά μέλη και παράγει 4.000.000 περίπου κιλά ελαιόλαδο το χρόνο από τα οποία τα 2.200.000 διατίθενται στο εμπόριο.


Με την συμμετοχή μας στα προγράμματα αυτά εκτιμούμε ότι αξιοποιούμε τους πόρους που διατίθενται, τόσο για την ενίσχυση της ποιότητας του τελικού προϊόντος όσο και για την βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και την πληροφόρηση των μελών μας, σε συνθήκες δύσκολες για τον νομό μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, τα προβλήματα που επισείουν και τις αναγκαστικές παρεμβάσεις. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το προτεινόμενο πρόγραμμα εστιάζεται στην υλοποίηση μιας σειράς στρατηγικών που στοχεύουν :

  • στην εκπαίδευση και προσαρμογή των παραγωγών μελών της ΟΕΦ σε φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και πρακτικές που σχετίζονται με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Πιστοποίησή τους και έχουν επιπλέον στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

  • στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών της ΟΕΦ με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων (με εστίαση στα θέματα καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς και αποθήκευσης)

  • προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων των οργανώσεων φορέων της περιοχής μας και διάχυση της ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας ενός διαδικτυακού τόπου (internet site)


Αυτά θα υλοποιηθούν μέσα από μια σειρά δράσεις που αναφέρονται συνοπτικά στην συνέχεια ανά τομέα.ΤΟΜΕΑΣ (Β) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΡΑΣΗ 1:Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Περιγραφή Δράσης – μεθοδολογία & διαδικασία υλοποίησης

οφέλη πιστοποίησης


ΤΟΜΕΑΣ (Γ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ


ΔΡΑΣΗ 2: Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιόκαρπου


ΤΟΜΕΑΣ (Ε) ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


ΔΡΑΣΗ 3: Δημιουργία και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου σχετικού με τις δραστηριότητες των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων της περιοχής μας


 1. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της κάθε Δράσης αναφέρονται στην συνέχεια.

ΔΡΑΣΗ 1

Να έχει επιτευχθεί η πιστοποίηση περισσότερων του 70% των εγγεγραμμένων παρ/γών στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση.

Επίσης στόχος είναι οι συμμετέχοντες να γίνουν παράδειγμα για νέους παραγωγούς που θα ακολουθήσουν και θα ενταχθούν αργότερα σε νέο πρόγραμμα.


ΔΡΑΣΗ 2

Ο Εξοπλισμός των παραγωγών της ΟΕΦ με σύγχρονα μέσα καλλιέργειας, συγκομιδής, αποθήκευσης και μεταφοράς του ελαιοκάρπου, και σαν συνέπεια αυτού η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος προς όφελος των παραγωγών και του καταναλωτού.


ΔΡΑΣΗ 3

Η δημιουργία και ύπαρξη ιστοσελίδας της Ένωσης, η συντήρησή της και ο διαρκής εμπλουτισμός της με όλο το φάσμα των θεμάτων και δράσεων όχι μόνο της ΟΕΦ αλλά και αυτών του άμεσου ενδιαφέροντος των μελών, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην διάχυση της πληροφορίας σε όλους όσους ενδιαφέρονται και σχετίζονται για τα θέματα αυτά. Παράλληλα θα συνδράμει στην προβολή των προϊόντων αλλά και θεμάτων της ένωσης.


 1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ & ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας που δίνει σε αυτό η ΟΕΦ και λόγω της τριετούς διάρκειας του θα γίνει σε 3 φάσεις με ισάριθμες εκθέσεις. Κάθε έκθεση θα περιέχει

α) τα στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται

β) τις βασικές τροποποιήσεις του προγράμματος εργασίας·

γ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη επιτευχθεί, με βάση τους δείκτες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΕΚ 867/2008.

Επίσης για τις δράσεις που θα ολοκληρωθούν σε διάστημα μικρότερο του έτους, οι τελικές εκθέσεις θα υποβληθούν το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του προγράμματος

 

 • Με το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο κάθε αγρότης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet) θα μπορεί από δω και πέρα να συνδεθεί με το σύστημα ΙΡΙΣ και να πληροφορηθεί τις πληρωμές ενισχύσεων που τον αφορούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

  Μέχρι πρόσφατα ο δικαιούχος θα έπρεπε να κλικάρει στο πλαίσιο που έλεγε «πληρωμές» στην πρώτη σελίδα του site του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην συνέχεια θα έπρεπε να γράψει το ΑΦΜ του ή τα τέσσερα τελευταία ψηφία της ταυτότητας ή τον αριθμό ΑΜΚΑ.

  Πλέον η ενημέρωση γίνεται μέσω του συστήματος ΙΡΙΣ (Διεπαφή Αγροτικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης). Αν και ακόμα δεν έχει εκδοθεί σχετική ενημέρωση – ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν κάποιος επισκεφθεί τον ιστότοπο του Οργανισμού θα διαβάσει ότι «η υπηρεσία διατίθεται πλέον μέσα από την ενότητα Ψηφιακές Υπηρεσίες του portal ΙΡΙΣ (κατηγορία Πληρωμές/Ενισχύσεις)

  Περισσότερα...